Jdi na obsah Jdi na menu

Večer pro potěchu duše

Večery pro potěchu duše (modlitební setkání) se konají pravidelně jednou za týden v těchto lokalitách: Brno-Obřany, Brno-Bohunice a na ulici Cejl.
Srdečně vás zveme na "duchovní občerstvení vaší duše", které vám poskytneme na modlitebním setkání
V případě zájmu nás kontaktujte předem!
 

Představení večeru pro potěchu duše

Bahá’í společenství v Brně pravidelně pořádá setkání s modlitbami a čtením pro povznesení ducha, na nichž jsou všichni vítáni. Na těchto setkáních se čtou úryvky ze Svatých knih všech světových náboženství, což vytváří příjemnou atmosféru společného prožitku. Po přečtení připravených úryvků má každý účastník možnost připojit modlitby a citáty dle vlastního výběru. Setkání uzavírá společenská část.

Setkání pro potěchu duše
Stejně jako všechna náboženství má i Bahá’í Víra duchovní charakter. Jejím hlavním cílem je rozvoj jednotlivce a společnosti za pomoci osvojování si duchovních ctností a hodnot. Toho lze dosáhnout prostřednictvím duchovní potravy, kterou může poskytnout modlitba a úryvky slova Božího.

Účinek modlitby a slova Božího
Pokrok našeho duchovního rozvoje závisí na modlitbě, neboť modlitba je potravou duše. Během modlitby se obracíme k Bohu, dostáváme Jeho požehnání a posilujeme pouta lásky, která nás k Němu pojí. Modlitba zvyšuje naši schopnost radovat se z duchovních darů a prožívat pravé štěstí. Úryvky slova Božího jsou jako klíč k lidskému srdci a dokáží nás povznést a inspirovat. Díky promlouvání k Bohu jsme také schopni se lépe vyrovnávat s problémy, které se nám staví v životě do cesty.

„Stýkejte se se všemi lidmi světa s radostí a zářivým nadšením; nebot’ přátelství vždy vede k jednotě a harmonii a je příčinou řádu světa a života národů.“

„Připomínka Boha je jako déšt’ a rosa, jež přináší svěžest a požehnání květinám a hyacintům, oživuje je, provoní, dodá jim libosti a obnovuje jejich půvab. Snažte se tedy velebit a oslavovat Boha dnem i nocí, abyste mohli dosáhnout nekonečné svěžesti a krásy.“

Více také na http://www.bahai.cz/prijdte-mezi-nas/setkani-potechu-duse/.