Jdi na obsah Jdi na menu

Co je Bahá’í Víra?

Bahá’í víra je nejmladším světovým náboženstvím, které má více než 5 miliónů stoupenců po celém světě, kteří pocházejí ze všech zemí a mají rozmanitý původ. Bahá’í věřící pochází z více než 2 000 různých národů a etnických skupin a žijí v 235 zemích a teritoriích. (Encyklopedie Britannica (1992) odkazuje k Bahá’í Víře jako ke druhému územně nejrozšířenějšímu náboženství na světě.)

Cílem Bahá’í Víry je sjednotit všechny rasy a národy v jedné celosvětové Věci a v jedné společné Víře. Bahá’í jsou následovníci Bahá’u’lláha (Sláva Boha), který je Přislíbeným všech Věků. Téměř každý národ má nějaké tradice, které obsahují příslib budoucnosti, kdy na zemi bude ustanoven mír a soulad a lidstvo bude žít v blahobytu. Bahá’í věří, že tato přislíbená hodina již nadešla a že Bahá’u’lláh je onou velkou Osobností, dalším Božím Poslem, jehož Učení umožní lidstvu vybudovat nový svět. V jednom ze svých Spisů Bahá’u’lláh říká:

„Čas předurčený národům a rasám světa nadešel. Všechny Boží přísliby, jak je zaznamenávají svatá Písma, byly splněny.“

„Jako svrchovaný lék a nejmocnější nástroj k uzdravení celého světa stanovil Pán spojení všech Jeho národů v jedné celosvětové Věci, ve společné Víře.“