Jdi na obsah Jdi na menu

Bahá’u’lláh – Přislíbeným všech Věků?

Zakladatel Bahá’í víry Bahá’u’lláh (1817–1892)  se narodil v Teheránu, hlavním městě Íránu. Od raného dětství projevoval znaky vznešenosti a velikosti. Bahá’u’lláh nenavštěvoval žádnou školu, neboť byl obdařen vrozeným věděním od Boha.

Bahá’u’lláh pocházel ze vznešené rodiny. Když byl velmi mladý, nabídli Mu vysoké postavení u královského dvora, avšak On odmítl. Chtěl věnovat svůj čas pomoci utlačovaným, nemocným a chudým a bojovat za spravedlnost. Od okamžiku, kdy povstal k šíření učení o jednotě, lásce a bratrství, změnil se Jeho život v nepřetržitou řadu pronásledování, věznění a utrpení.

„Dávná Krása [Bahá´u´lláh] přijala řetězy okovů, aby se lidstvo mohlo vysvobodit ze svých pout, a souhlasila, že se stane vězněm této mocné Pevnosti, aby celý svět dosáhl pravé svobody. Do poslední kapky vypila pohár žalu, aby všechny národy na zemi došly trvalé radosti a byly naplněny štěstím.“

Tituly Bahá’u’lláha:
Pán Zástupů
Kníže Pokoje
Pán Království Promluvy
Svrchovaný Zjevitel
Dávný z Dnů
Úsvit Božího Zjevení
Úsvit slávy
Zřídlo Božích zákonů
Zřídlo moudrosti
Oceán Boží milosti
Oceán Jednoty
Slunce Pravdy
Dávná Krása

Vpravdě pravím, toto jest Den, kdy lidstvo může spatřit Tvář a uslyšet Hlas Přislíbeného. Pozvedlo se Boží volání a nad lidmi vysvitla záře Jeho zjevu. Všem se patří, aby z desky svého srdce vyhladili všechny stopy planých slov a s otevřenou myslí, zbavenou předsudků, pohlédli na znamení Jeho Zjevení, na důkazy Jeho Poslání a znaky Jeho slávy.

Veliký je vskutku tento Den! Všechna svatá Písma se o něm zmiňují jako o Dnu Boha, což dosvědčuje jeho velikost. Duše všech Proroků Božích i všech Božích Poslů žíznily po tomto obdivuhodném Dni. Stejně tak k němu toužily dospět všeliké národy a rasy světa. Když však Denice Jeho Zjevení vyšla na nebi Vůle Boží, přistihla je v nedbalosti a němém ohromení. Všechny, až na ty, jež se Všemohoucímu zalíbilo vést. 

Ó ty, který jsi na Mne pamatoval! Nejžalostnější závoj zahalil národům světa Jeho slávu a brání jim naslouchat Jeho volání. Kéž Bůh dá, že světlo jednoty zaplaví celou zemi a pečeť „Království náleží Bohu“ bude vtištěna na čela všech jejích lidí.
(Bahá’u’lláhovy vybrané spisy, VII.)