Jdi na obsah Jdi na menu

Juniorské hodiny

Dětské hodiny se konají pravidelně jednou za týden v těchto lokalitách: Brno-Obřany, Brno-Bohunice a na ulici Cejl.
Přiveďte své starší děti ve věku od 11 do 14 let na pravidelnou juniorskou hodinu zaměřenou na duchovní a morální výchovu!
V případě zájmu nás kontaktujte předem!
 

Představení skupiny juniorské mládeže
 
Program duchovního obohacení juniorské mládeže je otevřen mladým lidem ve věku 11 až 14 let a pomoci jim projít zásadním obdobím jejich životů. Jak zapojit mladé jednotlivce do společenské změny?

Toto období života je určováno smyslem pro spravedlnost, touhou o poznání světa a o přispívání k jeho zlepšení.

Program napomáhá formování silné morální identity jednotlivce. Rozvojem duchovních vlastností (ctností), intelektuálních schopností a schopnosti sloužit společnosti umožňuje účastníkům, aby vzali aktivitu do svých vlastních rukou a stali se pozitivní silou, která mění svět. Program se vyznačuje participativním způsobem učení, kdy se všichni učí jeden od druhého.
 
Skupinky jsou zapojeny do aktivit jakými jsou umění, diskuse, drama, kooperativní hry, stadium literatury, vyprávění příběhů a komunitní služby ostatním.
 
Program pro juniorskou mládež nahlíží na témata z Bahá’í perspektivy, ale není formálním náboženským vzděláváním. Je otevřen všem a vyžaduje schválení rodičů. Skupinky se se setkávají pravidelně a nedostávají žádné psané domácí úkoly.
 
Zatímco světové trendy vykreslují tuto věkovou skupinu jako problematickou, ztracenou v mukách bouřlivých fyzických i citových změn, neschopnou reagovat a sebezničující, Bahá’í společenství … v juniorské mládeži naopak spatřuje nesobeckost, pronikavý smysl pro spravedlnost, dychtivost dozvídat se o světě a touhu přispívat k budování lepšího světa.
 
- Světový dům spravedlnosti