Jdi na obsah Jdi na menu

Představení studijních kroužků

Studijní kroužky jsou místem pro setkání lidí, kteří se chtějí zamyslet nad smyslem života, získat vhled do duchovních záležitostí a zamyslet se nad tím, jak je může člověk aplikovat ve svém vlastním životě. Pomáhají rozvíjet potenciál člověka vedoucí ke službě lidstvu. Člověk začíná v tomto procesu nejdříve u sebe a ve svém vlastním okolí. 
 
Využívají materiály sekvence kurzů vyvinutých Ruhí institutem (http://www.ruhi.org/institute/) a jsou založeny na Bahá’í citátech. První ze sekvence sedmi knih nese název Úvahy o životě ducha se zabývá se duchovními tématy jako jsou například modlitba, život a smrt, a rozvoj duše. 
 
Setkání probíhají v klidné a přátelské atmosféře, ve které se všichni učí pomocí participativní metody a diskuse. Účastníci na setkání otevřeně vyjádřují svůj vlastní názor. Každý účastník je zodpovědný za svůj vlastní proces učení se. 
 
Setkání probíhají jak na různých místech v České republice, tak po celém světě.
 
Kurzy jsou poskytovány na dobrovolnické bázi jako služba ostatním a nejsou za žádných okolností zpoplatněny. Účastník hradí pouze cenu za pracovní sešit, která se pohybuje ve výši cca 100 Kč. 
 
Kniha 1: Úvahy o životě ducha
Kniha 2: Povstaňme ke službě
Kniha 3: Vedení dětských hodin
Kniha 4: Dvojí Projevy 
Kniha 5: Uvolňování schopností juniorské mládeže
Kniha 6: Učení Víry
Kniha 7: Společně kráčíme po cestě služby
 
Ukázka některých citátů uvedených v knize 1:
 
Zlepšení světa může být dosaženo čistými a dobrými skutky, chvályhodným a vhodným chováním.
 
Laskavý jazyk je magnetem pro lidská srdce. Je chlebem ducha, odívá slova významem a je zřídlem světla moudrosti a porozumění...
 
Člověk je nejvyšší Talisman. Nedostatek řádné výchovy jej však o to, co je jeho nitru vlastní, připravuje. K životu byl povolán slovem z úst Božích, slovo následující jej přivedlo k poznání Pramene jeho výchovy a slovem dalším bylo zajištěno jeho postavení a osud. Vznešená Bytost praví: Pohlížejte na člověka jako na důl oplývající drahokamy nedozírné hodnoty. Jen výchovou lze dosáhnout toho, že ony poklady vyjdou na povrch, že z nich lidstvo bude moci těžit.
 
Další informace můžete nalézt na na: http://www.bahai.cz/prijdte-mezi-nas/studijni-krouzky/.